ปีใหม่

งานประเพณีปีใหม่ม้งจัดกันเป็นประจำทุกปี ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ประกอบไปด้วย การเล่นลูกช่วง, การตีลูกข่าง, การร้องเพลงม้งโบราณ และ อื่นๆ อีกมากมาย โดยปกติงานปีใหม่ม้งจะจัดระหว่างเดือนธันวาคม ถึง มกราคม