สถานที่ท่องเที่ยว

 

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงหมู่บ้านดอยปุยมีหลายแห่งที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ฯ, วัดพระธาตุดอยสุเทพ, จุดชมวิวยอดเขาดอยปุย และ อื่นๆ อีกมากมาย